Bestyrelsen

Bestyrelsen valgt på generalforsamlingen den 19. marts 2019. Fra venstre: Jens Jørgen Rauff (næstformand), Kaj Aage Rasmussen, John Madsen (2. suppleant), Hanne Laursen (sekretær), Poul Erik Laursen (formand), Estrid Brandt, Per Thomsen, Inger Larsen (kasserer) og Jakob Mortensen (1. suppleant).

Spændende vinaften

Vi var 30 der havde en fornøjelig aften i vinguiden Klaus Prüfers selskab. Vi smagte 10 vine og der var god stemning og vi fik mange gode fif omkring vin og hvordan den skal håndteres.
Hilsen Hanne